NOTE: จองทัวร์กับเรา ในวันที่อากาศไม่ดี มีพายุหรือฝนตกหนัก และมีประกาศงดออกเรือจากกรมเจ้าท่า ท่านจะได้เงินมัดจำคืนเต็มจำนวนทันที

ภูเก็ตวันเดย์ทริป เราขายทัวร์ ขายคุณภาพ ที่มากกว่าราคา